Uitnodiging

ZATERDAG 30 JUNI 2018 DE GELDERSE JAARMARKT IN DIEREN

Op zaterdag 30 juni a.s. organiseert v.v. Dieren voor de 44ste maal de Gelderse Jaarmarkt in Dieren. De markt wordt net als voorgaande jaren gehouden op de Wilhelminaweg, het Calunaplein en Diderna.

De markt is uitgegroeid tot 1 van de grootste evenementen in onze regio en trekt jaarlijks veel publiek.

DEELNAME:

Iedereen kan zich inschrijven voor deze jaarmarkt d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier dat u op deze site kunt vinden.

Heeft U een voorkeur voor een standplaats, vermeld dit dan om het inschrijfformulier.

Voor mensen die met etenswaren willen komen, dan graag eerst even een mailtje sturen aan j.vanittersum@telfort.nl

Wij verzoeken u standgeld voor 1 juni a.s. te voldoen op banknummer:

NL92RABO0313671567 t.n.v. VV Dieren te Dieren.

Zijn er vragen dan kunt u altijd een mailtje sturen aan j.vanittersum@telfort.nl